Moksha-logo

Moksha Piliyandala


147 G/2, Prabudda Mawatha,
Mampe,
Piliyandala.


011 433 5548

Moksha Express – Arpico Hyde Park Corner


69 Hyde Park Corner,
Union Place,
Colombo 2.


011 432 5584

Moksha Express – Piliyandala


305/1 Horana Road,
Miriswathatha,
Piliyandala.


034 494 1626